Privacyverklaring

Wij danken u voor uw interesse in onze onlineshop.
De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor ons bijzonder belangrijk.

Bij onze gegevensverwerking verzamelen, verwerken en gebruiken wij uitsluitend de persoonsgegevens die relevant zijn voor een zinvolle en commerciële exploitatie van ons aanbod in de onlineshop. Wij beschermen persoonsgegevens in overeenstemming met de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG) en de wet op telediensten (TMG).

Hieronder informeren wij u uitgebreid over wanneer gegevens worden bewaard bij het gebruik van onze onlineshop en hoe wij die gegevens gebruiken.


1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald. Het betreft bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens. Gegevens die niet direct met bepaalde personen in verband kunnen worden gebracht, behoren niet tot de persoonsgegevens. In principe kunt u onze onlineshop bezoeken zonder informatie over uw persoon mee te delen.

Om de kwaliteit van onze onlineshop te evalueren en continu te verbeteren, maken wij met behulp van webanalyseservices (zie verder) statistische analyses van het gebruik van onze website (bijv. welke productpagina’s vaker of minder vaak worden bezocht, hoelang gebruikers op deze pagina’s blijven enz.). De gegevens die zo worden verzameld, zijn strikt geanonimiseerd en kunnen niet aan persoonsgegevens van de gebruikers worden gekoppeld.

Zonder uw toestemming verzamelen wij alleen gebruiksgegevens die niet gelinkt zijn aan persoonsgegevens, zoals bijv. de naam van uw internetprovider, de pagina vanwaar u op onze website terechtgekomen bent of de naam van het opgevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd voor de verbetering van ons aanbod en kunnen niet met uw persoon in verband worden gebracht.

Als u een gebruikersaccount opent, worden de door u vrijwillig meegedeelde, benodigde gegevens opgeslagen. Als u in onze onlineshop een bestelling plaatst, wordt automatisch een gebruikersaccount aangemaakt op basis van uw bestelgegevens. Wij sturen u uw bestelgegevens samen met onze Algemene Voorwaarden per e-mail toe. Als geregistreerde gebruiker kunt u uw bestelgegevens en vorige bestellingen altijd raadplegen in uw gebruikersaccount. U kunt altijd uw gebruikersaccount desgewenst door ons laten verwijderen. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens om uw bestelling uit te voeren en af te handelen.

Bij onze zogenoemde bodycheck slaan wij ook gegevens op over uw levensgewoonten en gezondheidstoestand. Die worden aan de hand van een vragenlijst verzameld en vervolgens gebruikt om u gericht producten aan te bevelen met het oog op uw sportieve doelen.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres met uw toestemming opgeslagen en uitsluitend voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, tot u zich weer afmeldt voor onze nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden, zonder dat hierdoor bijkomende kosten voor u ontstaan.


2. Doorgeven van persoonsgegevens


In het algemeen geven wij geen persoonsgegevens door aan derden, met uitzondering van de dienstverleners waarop wij een beroep doen om de bestelling af te handelen. Dat zijn bijvoorbeeld logistieke partners en dienstverleners voor betaalsystemen. In dat geval hebben wij uw toestemming voor het doorgeven van de gegevens gekregen of is het doorgeven van de gegevens wettelijk toegestaan. U kunt uw toestemming voor het doorgeven van gegevens op elk moment herroepen.

Als wij een voorafgaande prestatie leveren, bijv. bij een aankoop met automatisch incasso, kunnen wij – ter behartiging van onze legitieme belangen – informatie over uw kredietwaardigheid op basis van een mathematisch-statistische procedure opvragen bij PAYONE GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 2-4, 24118 Kiel, Duitsland. Hiervoor geven wij de voor de kredietwaardigheidscheck benodigde persoonsgegevens door aan PAYONE GmbH & Co. KG en gebruiken wij de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst.

De informatie over uw kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (scores) bevatten, die op basis van een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure worden berekend, waarbij onder andere uw adresgegevens worden gebruikt. Uw te beschermen belangen worden volgens de wettelijke voorschriften in aanmerking genomen.


3. Cookies


Om de functionaliteit van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u comfortabeler te maken, gebruiken wij zogenoemde cookies. Met behulp van deze cookies kunnen bij het oproepen van onze website gegevens op uw computer worden opgeslagen. Via de overeenkomstige instellingen in uw browser kunt u voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen. Hierdoor kan wel de functionaliteit van onze website worden beperkt.


Bij gebruik van de website worden er cookies op je computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je harde schijf onder de door jou gebruikte browser worden opgeslagen. De website die de cookie heeft geplaatst (in dit geval dus onze website), ontvangt via de cookie bepaalde informatie. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op je computer overbrengen. Ze zijn bedoeld om het totale internetaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

a) De website gebruikt de volgende cookies: Tijdelijke cookies (worden tijdelijk gebruikt), Permanente cookies (worden gedurende een beperkte periode gebruikt), Cookies van derden.

b) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer je je browser sluit. De bekendste tijdelijke cookies zijn de sessiecookies. Deze slaan een zo genoemde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van je browser aan dezelfde sessie kunnen worden gelieerd. Zo kan je computer worden herkend wanneer je op de website terugkeert. Sessiecookies worden gewist wanneer je je afmeldt of je browser sluit.

c) Permanente cookies worden na een vooraf ingestelde periode automatisch gewist. De lengte van deze periode kan per cookie verschillen. Je kunt de cookies te allen tijde in de beveiligingsinstellingen van je browser wissen.

d) Je kunt je browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derden of van alle cookies weigeren. Wij wijzen je er echter op dat je dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. In je browserinstellingen kun je instellen dat je bij cookies altijd eerst om toestemming moet worden gevraagd voordat deze op je computer worden opgeslagen en actief worden. Gedetailleerde informatie over je browserinstellingen vind je op de internetsites van je browser of in deze handleiding voor de meest gebruikte browsers.

4. Informatierecht


Als gebruiker van onze website hebt u het recht om ons informatie te vragen over de opgeslagen gegevens betreffende uw persoon of uw pseudoniem. Op uw verzoek kan deze informatie ook elektronisch worden meegedeeld.


5. Gebruik van persoonsgegevens wanneer Klarna als betaalwijze wordt gekozen


Klarna controleert en analyseert uw gegevens en wisselt in geval van legitieme belangen en redenen informatie uit met andere bedrijven en kredietinformatiebureaus. Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en de bepalingen in de privacyverklaring van Klarna.

Als u als betaalwijze gekozen hebt voor de Klarna-betaalservices ‘Achteraf betalen’ of ‘Gespreid betalen’, hebt u ermee ingestemd dat wij de benodigde persoonsgegevens voor de afhandeling van de betaling, een identiteitscontrole en een kredietwaardigheidscheck (zoals uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer), alsmede de benodigde gegevens voor de afhandeling van de betaling in verband met de bestelling (zoals het aantal artikelen, de artikelnummers, het factuurbedrag en de belastingen in procent) verzamelen en aan Klarna doorgeven. De gegevens worden doorgegeven, zodat Klarna voor de afhandeling van uw aankoop met de door u gewenste facturatie een factuur kan opstellen en een identiteitscontrole en kredietwaardigheidscheck kan uitvoeren.
Klarna heeft daarbij volgens de BDSG een legitiem belang bij de overdracht van de persoonsgegevens van de koper en heeft die gegevens nodig om bij kredietinformatiebureaus informatie te vragen met het oog op een identiteitscontrole en een kredietwaardigheidscheck. In Duitsland kunnen dat de volgende kredietinformatiebureaus zijn:

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, D-65203 Wiesbaden
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, D-22701 Hamburg
Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, D-28203 Bremen
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden

Voor de beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst verzamelt en gebruikt Klarna behalve een adrescontrole ook informatie over het betaalgedrag van de koper tot nu toe en de verwachtingen voor dit gedrag in de toekomst. De berekening van deze scores door Klarna is gebaseerd op een wetenschappelijk erkende, mathematisch-statistische procedure. Daarvoor gebruikt Klarna onder andere ook uw adresgegevens. Als na deze berekening blijkt dat uw kredietwaardigheid onvoldoende is, zal Klarna u hierover per omgaande informeren. Herroeping van het gebruik van persoonsgegevens tegenover Klarna

1. U kunt uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens op elk moment tegenover Klarna herroepen. Toch behoudt Klarna daarna het recht om de persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en door te geven, als dit voor de contractuele betalingsafhandeling door de diensten van Klarna noodzakelijk is, wettelijk voorgeschreven is of door een rechtbank of overheidsinstantie geëist wordt.

2. Uiteraard kunt u op elk moment informatie vragen over de persoonsgegevens die door Klarna worden bewaard. Dit recht wordt gegarandeerd door de BDSG. Als u als koper deze informatie wilt opvragen of Klarna op de hoogte wilt brengen van wijzigingen in verband met de opgeslagen gegevens, kunt u dit doen via datenschutz@klarna.de.


6. Identiteitscontrole en kredietwaardigheidscheck wanneer Billpay als betaalwijze wordt gekozen

Als u voor een van de betaalmogelijkheden van onze partner Billpay GmbH kiest, wordt tijdens het bestelproces uw toestemming gevraagd om de benodigde gegevens voor de afhandeling van de betaling, een identiteitscontrole en een kredietwaardigheidscheck aan Billpay door te geven. Als u uw toestemming geeft, worden uw gegevens (uw voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, geboortedatum, telefoonnummer en bij betaling met automatische afschrijving ook het opgegeven rekeningnummer) en de gegevens van uw bestelling aan Billpay doorgegeven.

Voor de eigen identiteitscontrole en kredietwaardigheidscheck geeft Billpay of een door Billpay aangesteld partnerbedrijf de gegevens door aan kredietinformatiebureaus (informatiebureaus), die Billpay inlichtingen en evt. kredietinformatie geven op basis van mathematisch-statistische procedures waarin onder andere adresgegevens worden gebruikt bij de berekeningen. Meer informatie hierover en over de betreffende informatiebureaus vindt u in de privacyverklaring van Billpay GmbH.

Verder zet Billpay zo nodig hulpmiddelen van derden in voor het opsporen en het voorkomen van bedrog. Gegevens die met deze hulpmiddelen worden verzameld, worden zo nodig bij derden gecodeerd opgeslagen, zodat ze voor Billpay alleen leesbaar zijn. Alleen als u een betaalwijze van onze partner Billpay kiest, worden deze gegevens gebruikt, anders vervallen de gegevens automatisch na 30 minuten.

7. Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de website-exploitant nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht. U kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden geplaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten.

Bovendien kunt u zelf verhinderen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden doorgestuurd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


8. Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-plug-ins


Op onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd. U herkent deze aan het Facebook-logo of de knop ‘Vind ik leuk’ op onze website. Een overzicht van mogelijke Facebook-plug-ins vindt u op: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Door deze Facebook-plug-ins (knop ‘Vind ik leuk’) wordt een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor wordt aan Facebook doorgegeven dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Als u op onze website op de knop ‘Vind ik leuk’ van Facebook klikt, terwijl u bij Facebook bent ingelogd, wordt de inhoud van onze website aan uw Facebook-profiel gekoppeld. Daarmee kan Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-account koppelen. Als dienstverlener wijzen wij erop dat wij als aanbieder van de website geen informatie krijgen over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook verwijzen wij u naar de volgende link: http://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-account koppelt, vragen wij u om bij Facebook uit te loggen, voordat u onze website bezoekt.


9. Privacyverklaring voor het gebruik van Google +1


Onze website maakt gebruik van de ‘+1’-knop van het sociale netwerk Google Plus, dat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS wordt geëxploiteerd (‘Google’). De knop is herkenbaar aan het opschrift ‘+1’ op een witte of gekleurde achtergrond.

Als u een pagina van onze website met een dergelijke knop oproept, brengt uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand. De inhoud van de ‘+1’-knop wordt door Google direct naar uw browser verstuurd en hierdoor in de website geïntegreerd. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Google met de knop verzamelt, maar wij gaan ervan uit dat uw IP-adres mee wordt geregistreerd.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, uw desbetreffende rechten en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Google voor de ‘+1’-knop: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Als u een account heeft bij Google Plus en niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt en die aan uw accountgegevens bij Google koppelt, dient u bij Google Plus uit te loggen, voordat u onze website bezoekt. Als u ingelogd bent, kunnen gegevens direct aan uw Google+-profiel worden gekoppeld. Uitloggen bij Google+ verhindert dat gegevens aan uw Google+-profiel worden gekoppeld.


10. Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter


Onze website maakt gebruik van functies van de service Twitter. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie ‘Retweet’ worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Bij deze informatieoverdracht worden ook andere gegevens aan Twitter doorgegeven. Uitloggen bij Twitter verhindert de directe koppeling van de gegevens aan uw Twitter-account. Als dienstverlener wijzen wij erop dat wij als aanbieder van de website geen informatie krijgen over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Voor meer informatie over het privacybeleid van Twitter verwijzen wij u naar de volgende link: http://twitter.com/privacy. Als u uw privacy-instellingen bij Twitter wilt wijzigen, kunt u dat via deze link doen: http://twitter.com/account/settings.


11. Gebruik van Pinterest


Op onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS geïntegreerd. De Pinterest-plug-in herkent u aan de ‘Pin it’-knop op onze website.

Als u op de ‘Pin it’-knop klikt, terwijl u bij Pinterest bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze website aan uw Pinterest-profiel koppelen. Daardoor kan Pinterest uw bezoek aan onze website aan uw account koppelen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen informatie krijgen over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Pinterest. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Pinterest.


12. Contact en verdere informatie


Met vragen over het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens, voor het opvragen, corrigeren, blokkeren of verwijderen van gegevens en voor het herroepen van toegekende goedkeuringen kunt u terecht bij:

foodspring GmbH
Onderwerp: Datenschutz/privacy
Chausseestraße 8E
D-10115 Berlijn

E-mail: service@foodspring.be